Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Цени на дялове

Нетна стойност на активите на дял на ДФ Прайм Асетс

от дата : календар до дата : календар
дата емисионна стойност цена на обратно изкупуване на дялове
2019-12-09 0.9699 0.9699
2019-12-06 0.9646 0.9646
2019-12-05 0.9647 0.9647
2019-12-04 0.9652 0.9652
2019-12-03 0.9680 0.9680
2019-12-02 0.9688 0.9688
2019-11-29 0.9725 0.9725
2019-11-28 0.9692 0.9692
2019-11-27 0.9687 0.9687
2019-11-26 0.9727 0.9727
2019-11-25 0.9729 0.9729
2019-11-22 0.9721 0.9721
2019-11-21 0.9721 0.9721
2019-11-20 0.9737 0.9737
2019-11-19 0.9737 0.9737
експортирай в MS Excel