Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

[ 2021-04-12 ] Актуализация на Проспекта
Актуализация на Проспекта
[ 2021-04-12 ] Актуализация на Проспекта
Актуализация на Проспекта
[ 2021-03-29 ] Одитиран отчет за 2020 г.
В секция "Финансови отчети" е публикуван годишен одитиран финансов отчет на ДФ "Куест Вижън" за 2020 г.
[ 2021-03-29 ] Одитиран отчет за 2020 г.
В секция "Финансови отчети" е публикуван годишен одитиран финансов отчет на ДФ "Прайм Асетс" за 2020 г.
Календар
НПВСЧПС
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
« Май 2021 »
• Начало

Уважаеми клиенти,


Във връзка с динамично променящата се епидемична обстановка в страната и съответните мерки, въведени от Министерството на здравеопазването, ви уведомяваме, че  от 30.10.2020 г. клиенти ще бъдат приемани в офис на Реал Финанс Асет Мениджмънт АД в гр. Варна само след предварително уговорена по телефон или имейл среща.


При възникнали въпроси, моля свържете се с нас.


“КУЕСТ
 ВИЖЪН”

ДОГОВОРЕН ФОНД


к о л е к т и в н а   с х е м а   о т   о т в о р е н   т и п   з а   и н в е с т и р а н е   
в  акции  и  дългови  ценни  книжа
___________________________________________________________________________

    Договорен Фонд “Куест Вижън” , организиран и управляван от Управляващо Дружество “Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД, издава/продава дялове, предоставящи еднакви права на техните притежатели. Всеки работен ден Куест Вижън предлага на инвеститорите свои дялове за продажба и ги изкупува обратно по тяхно желание. Броят дялове на Договорния фонд се променя в зависимост от обема извършени продажби и обратно изкупуване на дялове.


Договорният фонд не представлява финансов продукт отговарящ на критериите на чл. 8 или чл. 9 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 Ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги
 

 

“ПРАЙМ АСЕТС”

ДОГОВОРЕН ФОНД


к о л е к т и в н а   с х е м а   о т   о т в о р е н   т и п   з а   и н в е с т и р а н е   
в  акции  и  дългови  ценни  книжа
___________________________________________________________________________

    Договорен Фонд “Прайм Асетс” , организиран и управляван от Управляващо Дружество “Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД, издава/продава дялове, предоставящи еднакви права на техните притежатели. Всеки работен ден Прайм Асетс предлага на инвеститорите свои дялове за продажба и ги изкупува обратно по тяхно желание. Броят дялове на Договорния фонд се променя в зависимост от обема извършени продажби и обратно изкупуване на дялове.

Договорният фонд не представлява финансов продукт отговарящ на критериите на чл. 8 или чл. 9 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 Ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

istanbul travesti